","imgList_16":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022062017193805610/cms/image/85d126e2-4e00-4e9a-9137-78e4794b1306.png"}],"setting_3":{},"prompt_25":"","href_29":{"type":"page","value":{"pageId":"84a68a0b-701a-4709-b606-465b3f9978df","hash":""},"target":"_self"},"setting_29":{"fit":"contain","errorUrl":"","needThumb":"true","isLazy":"true"},"href_16":{"type":"page","value":{"pageId":"af96174b-39ab-430a-a049-013fbaedc0p0","hash":""},"target":"_self"},"dataList_24":[{"navName":"首页"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"企业介绍"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"发展历程"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"关于我们"}],"navName":"公司概况"},{"navName":"我们的产品"},{"children":[{"navName":"最新动态"},{"navName":"企业新闻"},{"navName":"行业新闻"}],"navName":"新闻资讯"},{"children":[{"navName":"合作伙伴"},{"navName":"加入我们"}],"navName":"招商加盟"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨6"}],"navName":"服务宗旨"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"在线咨询1"},{"navName":"在线咨询2"},{"navName":"在线咨询2"}],"navName":"在线咨询"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识6"}],"navName":"生活常识"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"百度百科1"},{"navName":"百度百科2"},{"navName":"百度百科3"},{"navName":"百度百科4"},{"navName":"百度百科5"},{"navName":"百度百科6"}],"navName":"百度百科"}],"navName":"常见问题"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"用户协议1"},{"navName":"用户协议2"},{"navName":"用户协议2"}],"navName":"用户协议"}],"navName":"售后服务"},{"children":[{"navName":"在线留言"},{"navName":"联系我们"}],"navName":"联系我们"}],"href_27":{"type":"tel","value":"0571-22898000","target":"_self"},"space_16":0,"setting_16":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"href_25":{"type":"link","value":"/about_en.html","target":"_self"},"showArrow_24":true}"/>

董事长致辞

Leader's Speech

  吉华的成长,历经联营启动、资本积累、扩充壮大之路,集团已形成主业突出,医药双主业发展的循环产业链经济格局,以争国内领先,创国际一流的发展战略,打造产品专利化、市场国际化、产业现代化的大型集团,立足世界经济竞争前列。

       近三十年来,吉华人不懈探求化工主业,以“产品质量关系到企业形象和人格尊严”的理念,铸就行业精品,践行“为世界添彩,让生活增色”的诺言。

       吉华的发展,离不开领导的关怀和社会各界的支持,离不开多年来风雨同舟的业界同仁和技术、贸易伙伴,更离不开“敬业、奉献、争一流”的每一位吉华员工。吉华的未来,需要全体股民的支持和理解!

      “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,吉华人怀着一份感恩的心承载着梦想与使命不断前行,与君共勉!

图片名称
图片名称
  吉华的成长,历经联营启动、资本积累、扩充壮大之路,集团已形成主业突出,医药双主业发展的循环产业链经济格局,以争国内领先,创国际一流的发展战略,打造产品专利化、市场国际化、产业现代化的大型集团,立足世界经济竞争前列。

\n\n

       近三十年来,吉华人不懈探求化工主业,以“产品质量关系到企业形象和人格尊严”的理念,铸就行业精品,践行“为世界添彩,让生活增色”的诺言。

\n\n

       吉华的发展,离不开领导的关怀和社会各界的支持,离不开多年来风雨同舟的业界同仁和技术、贸易伙伴,更离不开“敬业、奉献、争一流”的每一位吉华员工。吉华的未来,需要全体股民的支持和理解!

\n\n

      “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,吉华人怀着一份感恩的心承载着梦想与使命不断前行,与君共勉!

\n","href_2":{"type":"none","value":"","target":""},"setting_6":{},"space_12":0,"imgList_12":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022062017193805610/cms/image/b7457330-622f-44a6-856a-c89137d804f4.jpg"}],"setting_12":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"imgList_9":[{"fit":"contain","imageUrl":"portal-saas/new2022062017193805610/cms/image/6fabf7a0-c3e9-4614-93ac-311f3445bca1.jpg","isLazy":true}],"href_12":{"type":"","value":"","target":""},"href_11":{"type":"none","value":"","target":""},"setting_9":{}}"/>
Baidu
sogou