","imgList_16":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022062017193805610/cms/image/85d126e2-4e00-4e9a-9137-78e4794b1306.png"}],"setting_3":{},"prompt_25":"","href_29":{"type":"page","value":{"pageId":"84a68a0b-701a-4709-b606-465b3f9978df","hash":""},"target":"_self"},"setting_29":{"fit":"contain","errorUrl":"","needThumb":"true","isLazy":"true"},"href_16":{"type":"page","value":{"pageId":"af96174b-39ab-430a-a049-013fbaedc0p0","hash":""},"target":"_self"},"dataList_24":[{"navName":"首页"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"企业介绍"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"发展历程"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","navName":"关于我们"}],"navName":"公司概况"},{"navName":"我们的产品"},{"children":[{"navName":"最新动态"},{"navName":"企业新闻"},{"navName":"行业新闻"}],"navName":"新闻资讯"},{"children":[{"navName":"合作伙伴"},{"navName":"加入我们"}],"navName":"招商加盟"},{"children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"服务宗旨6"}],"navName":"服务宗旨"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"在线咨询1"},{"navName":"在线咨询2"},{"navName":"在线咨询2"}],"navName":"在线咨询"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识1"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识2"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识3"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识4"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识5"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/f97fcbca-68ed-424d-94e4-508c98cdeb4b.png","navName":"生活常识6"}],"navName":"生活常识"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"百度百科1"},{"navName":"百度百科2"},{"navName":"百度百科3"},{"navName":"百度百科4"},{"navName":"百度百科5"},{"navName":"百度百科6"}],"navName":"百度百科"}],"navName":"常见问题"},{"img":"https://pre-omo-oss-image.thefastimg.com//portal-saas/1112_0ff3acba6a6a42d48ee3828d4085baad/cms/image/ba7acd6c-c046-4c3a-a96c-b5406ada198d.png","children":[{"navName":"用户协议1"},{"navName":"用户协议2"},{"navName":"用户协议2"}],"navName":"用户协议"}],"navName":"售后服务"},{"children":[{"navName":"在线留言"},{"navName":"联系我们"}],"navName":"联系我们"}],"href_27":{"type":"tel","value":"0571-22898000","target":"_self"},"space_16":0,"setting_16":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"href_25":{"type":"link","value":"/about_en.html","target":"_self"},"showArrow_24":true}"/>

发展历程

development path


2021年

吉华30周年庆。

2019年

杭州临空经济示范区“吉华创新产业园”奠基。

2018年

收购“江苏康倍得药业有限公司”,拓展医药产业领域。

2017年

通博app官网网址在上交所A股上市,股票名称: “itb8888通博官网”,股票代码:603980。

2014年

杭州吉华高分子材料股份有限公司在“全国中小企业股份转让系统”挂牌,股票代码:830775。

2010年

“省级高新技术企业研究开发中心” 成立

2005年

江苏盐城生产基地建设启动。

2002年

吉华转制为民营企业,组建浙江itb8888通博官网有限公司,迈出集团化发展战略步伐,进入快速发展的轨道。在“杭州市萧山区工业冲千亿”活动中荣获“突出贡献企业”。

1990年

由杭州市萧山区红山农场、吉林化学工业公司染料厂、杭州钱江外商台商投资区江南工贸公司合资的“吉华萧山联营染料厂”成立。吉华正式进入染料生产领域。

Baidu
sogou